Υπηρεσία Καταλόγου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιλοτική Λειτουργία της Υπηρεσίας Καταλόγου

Η υπηρεσία αυτή στην παρούσα φάση λειτουργεί πιλοτικά, δεν αντικαθιστά τον τηλεφωνικό κατάλογο του Ε.Κ.Π.Α. αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά.

Αυτή τη στιγμή έχει τους εξής περιορισμούς:

Χρήσιμες Συμβουλές

Για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Εάν είστε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και διαθέτετε λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, μπορείτε:

Οι παραπάνω λειτουργίες παρέχονται στους χρήστες που διαθέτουν e-mail διεύθυνση του Ε.Κ.Π.Α., μέσα από την υπηρεσία Webmail (αφού κάνετε login: Επιλογές → Επεξεργασία Προφίλ στον Κατάλογο). Για περισσότερες πληροφορίες αναφερθείτε στις σελίδες βοήθειας / τεκμηρίωσης της υπηρεσίας καταλόγου.

Αν επιθυμείτε να αλλάξει κάποιο από τα βασικά στοιχεία που απεικονίζονται στον κατάλογο, θα πρέπει να κάνετε μία ηλεκτρονική αίτηση αλλαγής στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις Σελίδες Υποστήριξης Χρηστών.

Σχετικά με την εφαρμογή

Ανάπτυξη από Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, ομάδα email.uoa.gr.